Wy jesteście światłem świata. Premierowe spotkanie w Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

„Wy jesteście światłem świata”. Wy, odwiedzający Muzeum Mt 5,14. Znajdź słowa ważne dla siebie!...

Czytaj więcej