Ten praktyczny przewodnik opisuje większość sytuacji coachingowych, dostarczając przydatnych ćwiczeń, modeli i schematów. To kompletny zestaw narzędzi służących wspieraniu i rozwojowi ludzi. Premiera na polskim rynku ukazuje się dzięki wydawnictwu Rebis.

https://www.rebis.com.pl/pl/book-50-najlepszych-technik-coachingowych-gillian-jones-ro-gorell,HCHB09514.html

Książka i zawarte w niej przykłady, rzeprowadzają szczegółowo przez cały proces: od nawiązania relacji coachingowej z klientem, przez określenie jego potrzeb, wybór właściwego narzędzia i rozwiązanie problemu lub konfliktu, po wzmocnienie pewności siebie i usprawnienie działania klienta.

Odpowiada także na wyzwania współczesności, oferując coaching rozwoju kobiet i pracowników organizacji w okresie zmian.

Gillian Jones jest coachem i konsultantką specjalizującą się w dziedzinie przywództwa, rozwoju organizacji i coachingu kadry kierowniczej. Jest mistrzynią we wspieraniu i rozwoju kobiet, prowadzi m.in. wzmacniający kobiety program RISE w Europie i na Bliskim Wschodzie

Ro Gorell jako niezależna konsultantka i coach specjalizuje się w dziedzinie zmian, zarządzaniu talentami i coachingu biznesowym. Jest ekspertką od coachingu grupowego i wzmacniania kultury organizacji.. Napisała poradnik Group coaching, a wspólnie z Gillian Jones How to create the coaching culture.

PR