Już jest! Dzisiaj uroczyście otworzono NOWE Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku! Pierwsze takie miejsce w Trójmieście, piąte w Polsce, działającą w oparciu o najskuteczniejszy interdyscyplinarny model pomocy. W dodatku BEZPŁATNIE! To właśnie tu dzieci, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego mogą otrzymać kompleksową pomoc psychologiczną, prawną i medyczną. I ich opiekunom. Pod jednym dachem. Pomoc świadczona przez Centrum będzie BEZPŁATNA.

Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ul. Uphagena 18 w Gdańsku WrzeszczU, działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Z Centrum można skontaktować się telefonicznie pod nr: 58 718 73 68 lub adresem e-mail: cpdgdansk@fdds.pl

Pod jednym dachem w gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom swoje siły połączą wykwalifikowani specjaliści:

  • psychiatra dziecięcy
  • psycholodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą
  • prawnik wspierający rodziców w procedurach prawnych i sądowych
  • pracownik socjalny
  • lekarz pediatra

W Centrum znajduje się pokój przyjaznych przesłuchań, w którym dzieci uczestniczące w procedurach karnych przesłuchiwane są przez sąd.

– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma 28-letnie doświadczenie w pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania. Centrum Pomocy Dzieciom, które właśnie otwieramy w Gdańsku realizuje model specjalistycznej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem. Liczymy na to, że skutecznie wpisze się w miejski system kryzysowej pomocy dzieciom i rodzinom – zaznacza dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. – Placówka w Gdańsku jest częścią sieci Centrów Pomocy Dzieciom, które tworzymy w Polsce, piątą tego typu placówką w kraju (po Starogardzie Gdańskim, Warszawie, Głogowie i Białymstoku – red.). Działanie w sieci daje placówkom możliwość wymiany doświadczeń, działania według tych samych standardów, wspólnego podnoszenie kompetencji zespołów świadczących pomoc dzieciom.

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga współpracy z lokalnymi instytucjami: sądami, prokuraturami, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Gdańsku będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.

Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wsparcia firm, instytucji i indywidualnych darczyńców.

– Działalność Centrum Pomocy Dzieciom jest współfinansowana ze środków miasta Gdańsk oraz organizacji, które wspierają naszą fundację w świadczeniu pomocy dzieciom, takich m.in. jak Fundacje VELUX i Fundacja Drzewo i Jutro. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Razem z nami dają dzieciom siłę – dodaje dr Sajkowska.

Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku jest bezpłatna. Więcej informacji na stronie fdds.pl.

fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Nz. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Nz. Monika Sajkowska

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Gdańsk, ul. Uphagena. Otwarcie Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku