Pracujcie ciężko, a będziecie nagrodzeni. Brzmi to dość prosto. Przypomnijmy sobie jednak, jak to było ze szkolnymi klasówkami. Niektórzy uczniowie wiecznie kuli, a mimo to mieli słabe oceny. Byli też tacy, którzy prawie w ogóle się nie uczyli, a na sprawdzianach wypadali bardzo dobrze.

Wysiłek ogromny może być zupełnie nieskuteczny i nie przynosić efektów. Natomiast wysiłek umiarkowany może dawać znakomite rezultaty.

Celem naszych działań jest rozwój, a nie samoudręczenie.

Wysiłek jest najbardziej przecenianym spośród czynników sprzyjających powodzeniu. Ludzie uważają go za najlepszą receptę na sukces, w rzeczywistości jednak należy on do czynników najmniej istotnych. Wysiłek jako taki jest, w rzeczy samej, symbolem niepomyślnym. Nieefektywny wysilek to przecież źródło zniechęcenia i przekonania o własnej bezsilności, ponieważ w takim przypadku nawet maksymalne jego natężenie nie przynosi spodziewanych rezultatów.

Inspiracja: „100 sekretów ludzi sukcesu” David Niven. Świat książki.

Napisz do mnie, jeśli chcesz porozmawiać o tym, jak pracować mądrze, a nie ciężko: