Wbrew utartemu poglądowi, Prezydent w Polsce ma naprawdę bardzo duże kompetencje. Jeśli tylko by chciał je właściwie wykorzystywać. Niestety czasami nie są one wykorzystywane w sposób właściwy…

Henryka Bochniarz, wiceprezydent Business Europe. Założycielka i Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Chociażby inicjatywa ustawodawcza. Fakt, że jakąś ustawę Prezydent podpisze albo nie, zawetuje albo skieruje do trybunału konstytucyjnego, to mimo że kompetencje Prezydenta skupiają się nie tak bardzo na gospodarce, to w gruncie rzeczy nie ma takiej sprawy, która nie przechodziłaby przez biuro Prezydenta, Kancelarie i te sprawy dotyczą gospodarki, a Prezydent i jego eksperci nie mają na to żadnego wpływu.

Patronem Rady Dialogu Społecznego jest Prezydent. Myślałam, że właśnie to będzie takie ciało, gdzie troszkę uporządkujemy ten nasz system i będziemy mogli mówić, że mamy jakiś tryb konsultacji, przeprowadzania ustaw w sposób wreszcie cywilizowany.

Niestety Rada Dialogu Społecznego jest dzisiaj daleko od tego, aby można było powiedzieć o niej, że tam się dzieje autentyczny dialog. I w związku z tym nasze oczekiwania względem Prezydenta są ogromne.

Bo patrzymy na to, ile takiego uspokojenia sytuacji przyniósł Senat. Który teoretycznie i praktycznie może tylko o miesiąc spowolnić przyjęcie ustawy. Ale już sam fakt, że tam się odbywa ta debata, że przychodzimy na te spotkania, pyta nas się o zdanie. Że jest jakaś nadzieja na to, że na coś można mieć wpływ.

Więc jeśli do tego jeszcze dojdzie urząd prezydencki, który byłby takim miejscem, w którym rzeczywiście można będzie toczyć te debaty, a my mamy niesamowicie ważne tematy. Nie ma lepszego miejsca, z zaproszeniem wszystkich zainteresowanych grup. Właśnie do pałacu prezydenckiego.

Aby uporządkować, uspokoić, doprowadzić do tego, abyśmy mogli w sposób przewidywalny funkcjonować. Jako przedsiębiorcy i jako obywatele.

Na pewno możemy oczekiwać, że po tych 30 latach zmian i tym, co dzieje się na zewnątrz Polski, że Prezydent będzie miał perspektywę dłuższą niż perspektywa wyborcza.

Nie da się ukryć, że ostatnie 2 lata to już jest permanentna kampania wyborcza.

Oczekiwać kogoś, kto nie reprezentuje partyjnego punktu widzenia tylko stara się być reprezentantem bardzo różnych grup, nie tylko tych, które akurat tego prezydenta czy tą prezydentkę, wybrały.

Bo dla mnie demokracja to jest właśnie, przede wszystkim wsłuchiwanie się w głos mniejszości. Bo one czują się najmniej bezpiecznie. Wiele tematów krąży wokół poczucia bezpieczeństwa, szeroko pojętego.

Kwestia zdrowia. Jak się rozmawia z ludźmi to myślę, że nie ma dziś ważniejszego tematu.

Drugi – inflacja. Będzie na pewno wyższa niż przewidziana w budżecie. A dla ludzi najuboższych to jest największe zagrożenie. Ale również dla przedsiębiorców, którzy będą się zastanawiały, w jaki sposób będą funkcjonowały ich firmy. Pan Prezydent powołuje członków Rady Polityki Pieniężnej.

Prezydent ma naprawdę bardzo wielkie uprawnienia.

Wchodzimy w sytuację która odbiega od tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata.

Prezydent powinien przede wszystkim starać się spowodować, że Kancelaria staje się miejscem w którym spotykają się ludzie o bardzo różnych poglądach, aby dać im prawo głosu. I żeby z tym głosem, bardzo wielu środowisk, występować do tych wielu organów. Również do Narodowego Banku Polskiego.

Tymczasem nie ma żadnych debat, żadnych analiz. Na jakim jesteśmy etapie i co możemy zrobić?

Są ogromne wyzwania na przyszłość, które moim zdaniem właśnie powinien dźwigać prezydent.

On nie ma swojej perspektywy, że za chwilę jego partia będzie chciała coś uzyskać. Że za chwilę będą kolejne wybory.

My potrzebujemy takiego niezależnego ośrodka.

Myślę, że to jest oczekiwane przez wszystkich, w każdej kwestii.

Potrzebujemy wyważonego głosu, który będzie efektem debaty, która toczyła się będzie nie w sposób pozorowany a autentyczny. Myślę, że mamy wszyscy dosyć hasełek, które po konferencji się kończą i nikt nigdy do nich nie wraca.

Chcielibyśmy, aby to był taki urząd, który pilnować będzie, że jeżeli coś zostało ustalone, że jeśli rząd na to się zgodzi, to później jest jakaś procedura, która powoduje, że to zostanie wdrożone.

Henryka Bochniarz, wiceprezydent Business Europe. Założycielka i Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Rozmowa została przeprowadzona w Radio TokFM, 12 lutego 2020 roku.

„Łączy nas Prezydent – łączy nas Polska” zaproszenie do ogólnopolskiej kampanii społecznej

Szanowni Państwo, Polki i Polacy

W roku 2020, bez zuchwałości, ale też bez lęku, z okazji zbliżających się wyborów o najważniejszy urząd w państwie – urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, my obywatele, zjednoczeni w tej jednej sprawie, ponad podziałami, we współpracy z wszystkimi otwartymi umysłami, przedstawicielami różnych środowisk, w ufności i nadziei nie ustając w poszukiwaniu szans i odpowiedzi na to, co nas łączy, tworzy wspólnotę wartości, serdecznie Państwa zapraszamy do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Łączy nas Prezydent – łączy nas Polska”.

http://laczynasprezydent.pl/
https://www.facebook.com/laczynasprezydent/

To prawdopodobnie jedyna tego typu i tak szeroka, oddolna i apolityczna kampania w Polsce,  w której my wszyscy, obywatele możemy otwarcie, w duchu szacunku i tolerancji zabrać głos, aby świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje w czasie wyborów prezydenckich 2020 roku.

I każdych kolejnych o najważniejszy urząd w państwie. To właśnie przypomina i mówi nam ta kampania. Uświadamia, edukuje, sprawia, że czujemy się ważni. Że nasz głos ma moc i jest wysłuchany. Że jesteśmy tu, obywatele, najważniejsi.

Aby razem spojrzeć w przyszłość i odpowiedzieć na pytanie, jakiego chcemy Prezydenta Rzeczypospolitej? Jakiej wizji Polski chcemy, na jakich fundamentach chcemy ją dalej wznosić, w jakiej Polsce chcemy żyć? Dla nas i przyszłych pokoleń Polek i Polaków, naszych dzieci.

Nie tylko liderzy opinii z pierwszych stron gazet a my wszyscy, zwykli obywatele musimy wrócić do społecznej i politycznej aktywności – interesując się, głosując, kandydując, wspierając odpowiedzialnych liderów, których poglądy podzielają. Trzeba ich do tego przekonać, zachęcać, inspirować. Trzeba nas obudzić. Tak pojawi się iskra, światło dla naszej przyszłości, dobrego życia w ufności, godności, nadziei. Tak rozumiemy naszą obywatelską misję, bo czujemy się współodpowiedzialnymi za kształtowanie życia obywatelskiego i postaw społecznego zaangażowania. Za przyszły kształt Polski. Właśnie poprzez taką kampanię, w szerokim   dialogu społecznym, włączając wszystkie grupy, środowiska i regiony naszego kraju.

Bo nic nie jest dziś tak potężne, jak pytanie, którego czas nadszedł. Pytanie w sprawie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do odpowiedzi której zostaliśmy wszyscy zaproszeni. Aby odpowiedzieć na to jedno, najważniejsze pytanie tej kampanii: „Łączy nas Prezydent, który…?”

http://laczynasprezydent.pl/
https://www.facebook.com/laczynasprezydent/

W odpowiedzi na pytanie „Łączy nas Prezydent, który…?” w kilku słowach, jednym zdaniem warto zwrócić uwagę na przykład na to, jakimi wartościami powinien się kierować Prezydent Rzeczypospolitej? Czego oczekujemy od Prezydenta jako dobrego gospodarza? Odpowiedzialnego przywódcy? Męża stanu? Jakiego Prezydenta życzymy Polakom, życzymy sobie? Odpowiedź w formie pisemnej lub krótkiego wideo nagrania prosimy przesyłać na adres: redakcja@biznesnafali.pl  Wypowiedź nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, dobrych obyczajów.

Kampania „Łączy nas Prezydent – łączy nas Polska” to ogólnopolska kampania społeczna, edukacyjna, obywatelska, niezwiązana i niefinansowana przez żadną partię polityczną. Nie faworyzuje żadnego nazwiska, nie jest więc częścią niczyjej kampanii wyborczej. Mówi o wadze i powadze urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wymiarze długofalowym, uniwersalnym, ponadczasowym.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Waśkiewicz
organizator kampanii społecznej „Łączy nas Prezydent”

http://laczynasprezydent.pl/