Proponowany w tej książce rodzaj terapii bazuje na ewangeliach i czerpie z tradycji Filokalii – zbioru tekstów ojców pustyni „miłujących piękno i dobro”. Proces terapeutyczny nie sprowadza się tutaj jedynie do leczenia cierpień i zranień, ale opiera się na sztuce budowania relacji oraz odkrywania wewnętrznych zasobów i potencjałów. To właśnie dzięki nim możemy wejść na ścieżkę zdrowienia, a trudne doświadczenia postrzegać z perspektywy wiary. W konsekwencji prowadzi to do przemiany serca i życia w pełni.

– Szeroko pojęta terapia jest sztuką opieki, która rozpoczyna się od ciała, dokonuje się przez jakość przyjęcia drugiej osoby, szacunek dla rzeczywistości egzystencjalnej, następnie odbywa się przez wzięcie pod uwagę wymiarów psychologicznych i duchowych. Zapomnienie o nich prowadzi do postaw niebezpiecznych, a wręcz szkodliwych, dla samego siebie i dla innych – pisze Philippe Dautais w Terapia duszy. Uzdrowienie i rozwój wewnętrzny (tytuł oryginalny: Si tu veux entrer dans la vie. Thérapie et croissance spirituelle).

Według autora rolą terapeuty jest pomoc w spojrzeniu na trudności naszego życia, jako na uprzywilejowane miejsca przemiany. Jego zadaniem jest pomoc osobie chorej w odzyskaniu własnych możliwo­ści i uwolnieniu się od tego, co uniemożliwia jej dostęp do prawdziwego życia.

Aby terapia była skuteczna, powinna bazować na zdrowej relacji, zaufaniu i wzajemnej akceptacji. Bo to właśnie wartość relacji uwalnia słowa. Gdy wypowiadamy słowa, to często jakbyśmy wyjawiali na światło dzienne to, co było niejasne i pracowało w nas bez naszej wiedzy, na przekór nam.

– Terapia przeciera szlak do wewnętrznej wolności i umożliwia pojawienie się podmiotu, dzięki drodze „dezidentyfikacji”, uważności i przemiany. Na uwypukleniu tych właśnie aspektów skupiamy się w tej książce – pisze autor – Podczas licznych ewangelicznych spotkań, w szczególności z Lewim, Zacheuszem, Martą, Marią, Samarytanką… widzieliśmy, jak Jezus inwestował w relację. Powodował, że każdy nawiązywał kontakt z własnym wnętrzem i rozpoczynał proces duchowego wzrostu

To, co wyróżnia tę książkę spośród innych lektur o tematyce psychologiczno-terapeutycznej, to całościowe spojrzenie na człowieka, jako jedność ciała, duszy i ducha. Autor podkreśla kluczowe elementy, niezbędne w procesie wzrastania i powrotu do siebie. Opisuje m.in. ważną rolę: ciągłego szukania w sobie chęci życia, zaopiekowania się ciałem i oddechem, dbania o pragnienia i etykę. Ponadto wskazuje na kwestie budzenia świadomości i uważności na siebie i innych – m.in. poprzez uważne słuchanie. Philippe Dautais wskazuje przy tym rolę dystansu, którego według niego można nabrać dzięki spotkaniu ze swoim duchem lub, inaczej mówiąc, schodząc w głąb swojego serca.

– Podobnie jak w górach, ten, który usiadł na pewnej wysokości, nie jest niepokojony hałasem i zgiełkiem miasta, tak ten, który wszedł do głębi swego serca, przestaje być niepokojony zmartwieniami i światowym zgiełkiem. To w tym właśnie znaczeniu ewangelie przypominają nam, że Chrystus wstąpił na górę, aby się modlić (Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28). Tak więc ten, kto pragnie zachować uważność, musi najpierw usadowić się na wysokości i stamtąd obserwować poruszenia swej duszy, zgodnie z tym, czego nauczał św. Jan Klimak (VII wiek): „Usiądź wysoko i patrz, a dowiesz się, jak, kiedy, skąd, ilu i jacy złodzieje wchodzą do twojej winnicy, by ukraść winogrona” – podsumowuje Philippe Dautais.

Można jedynie dodać: Jesteśmy stworzeni do relacji! Warto więc w nie inwestować.

Patronat nad książką objęli: „Przewodnik Katolicki”, „Idziemy”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, „Misyjne Drogi”, Deon.pl, Misyjne.pl, Dominikanie.pl, Radio Emaus, Radio Nadzieja, Radio DOXA.

O autorze: Philippe Dautais (ur. 1954) – francuski ksiądz prawosławny (Patriarchat Rumuński), założyciel Centrum Świętego Krzyża w departamencie Dordogne, z którym związany jest wraz z żoną Elianthe od blisko 40 lat. Prowadzi sesje poświęcone antropologii i ścieżce duchowej zgodnej z tradycją filokaliczną oraz spotkania modlitewne. Urodził się w rodzinie katolickiej. Studiował matematykę i uczył jej w szkole ponadpodstawowej. Angażuje się w spotkania ekumeniczne i dialog międzyreligijny. Autor m.in. Le chemin de l’homme selon la Bible.

https://wdrodze.pl/produkt/terapia-duszy-uzdrowienie-i-rozwoj-wewnetrzny/