Największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce FORUM WIZJA ROZWOJU 2021 po raz kolejny odbywać się będzie pod patronatem Biznesnafali.pl Kilkuset ekspertów, panelistów, przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i przedstawicieli ministerstw podczas czwartej edycji Forum Wizja Rozwoju będzie odpowiadać na pytenie: „Dokąd zmierza polska gospodarka?”. Wiele paneli poruszy zagadnienia statusu i rozwoju polskiej gospodarki w kontekście pandemii.

Więcej informacji znajdziecie na www.biznesnafali.pl i pod linkiem: http://biznesnafali.pl/aktualnosci/dokad-zmierza-polska-gospodarka-iv-forum-wizja-rozwoju-w-gdyni-24-25-06-2021-r-pod-patronatem-biznesnafali-pl/ oraz na stronie organizatora: https://wizjarozwoju.pl/