Oddziaływanie i moc powstają ze spokoju.

Ludzie spokojni i opanowani, potrafiący się kontrolować, potrafią też dostosowywać się do innych, którzy z kolei szanują ich duchową siłę i czują, że mogą się od nich uczyć i polegać na nich.

Im spokojniejsi się stajemy, tym większe odnosimy sukcesy, tym większy wywieramy wpływ i tym większa nasza moc czynienia dobra.

Nawet zwykli kupcy zauważą poprawę w interesach, kiedy wykształcą w sobie większe opanowanie i wyważenie, gdyż ludzie zawsze wolą prowadzić interesy z osobami zrównoważonymi.

Silni, spokojni ludzie są zawsze kochani i szanowani. Są jak dające cień drzewa w spieczonej słońcem krainie, lub skała dająca oparcie w czasie burzy.

Spokój umysłu to jeden z najpiękniejszych klejnotów mądrości, który jest rezultatem długotrwałego i cierpliwego wysiłku włożonego w samodyscyplinę i opanowanie. Jego obecność wskazuje na dojrzałe doświadczenie i ponadprzeciętną znajomość zasad i działania umysłu. Stajemy się spokojni w miarę, jak zaczynamy pojmować siebie jako istoty, które wyewoluowały z myśli. Zaczynamy dzięki tej wiedzy pojmować, że u innych też przebiegł podobny proces ewolucji: że ich też kształtowała myśl.

W miarę jak rozwijamy to właściwe rozumienie, i coraz wyraźniej i wyraźniej dostrzegamy wewnętrzne związki przyczynowo-skutkowe między rzeczami, przestajemy się tak wszystkim przejmować, złościć, martwić i smucić, a stajemy się zrównoważeni, nieugięci i pogodni.

Kto nie kochałby spokojnego serca, łagodnego usposobienia i harmonijnego życia?

I nie ma znaczenia czy pada deszcz, czy świeci słońce i jakie zmiany los przynosi obdarzonym tym darem osobom, zawsze pozostają one łagodne, pogodne i spokojne. To doskonałe wyważenie charakteru, które nazywamy pogodą ducha jest ostateczną lekcją kultury, rozkwitającym kwiatem życia, dojrzewającym owocem duszy.

Jest tak cenne jak mądrość i powinno być wyżej cenione niż złoto.

Jak nieistotne zdaje się zwykłe dążenie do pieniędzy w porównaniu z pogodnym, harmonijnym życiem: życiem, które zamieszkuje ocean prawdy, poniżej fal, poza zasięgiem sztormu, w wiecznym spokoju.

Ileż znamy osób, które sprawiają, że ich życie staje się gorzkie, które rujnują wszystko co słodkie i piękne przy pomocy swojego wybuchowego usposobienia, które niszczą swoją osobowość i wzniecają same konflikty! Nasuwa się pytanie, czy znakomita większość ludzi nie rujnuje swojego życia i szczęścia przez brak opanowania.

Jak niewielu ludzi spotykamy na co dzień, którzy byliby zrównoważeni i odznaczali się tą doskonałą postawą charakteryzującą w pełni wykształconą osobowość.

Spokojne myśli o sukcesie zmotywują cię do działania

Rodzaj ludzki aż wrze od niekontrolowanych namiętności, dudni nieposkromionym cierpieniem i szarpie się w niepokoju i niepewności. Tylko tym, którzy kontrolują i oczyszczają swoje myśli, posłuszne są wichury i burze ich dusz.

Dusze miotane burzami, kimkolwiek jesteście, w jakichkolwiek warunkach wiedziecie żywot, wiedzcie, że wśród oceanu życia uśmiechają się do was wysepki szczęśliwości, a słoneczne wybrzeża waszych ideałów oczekują na wasze przybycie. Szczęśliwość ta zamieszkuje wasze własne dusze. Jest być może w uśpieniu, ale wy i tylko wy możecie ją przebudzić.

Mocno zaciśnijcie dłonie na sterze myśli. Samodyscyplina to siła. Właściwy sposób myślenia to osiągnięcie mistrzostwa.

Spokój to potęga.

Wygnajcie ze swoich umysłów złe, chore, ubogie myśli oraz wszelkie myśli o możliwych przeciwnościach.

Zastąpcie je myślami dobrymi: myślami na temat osiągnięć, dobrych uczynków, zdrowia, bogactwa i szczęścia.

Myśli poprowadzą wasze czyny.

Parafrazując słowa z Księgi Przysłów: „Jak myślicie. tym się staniecie”.

fragmenty książki: „Tak jak myśli człowiek” Jamesa Allena. 1904 rok