Konwent Gospodarczy przy Rektorze Politechniki Gdańskiej – platforma współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym – rozpoczyna działalność. Inauguracyjne posiedzenie konwentu, który tworzy kilkudziesięciu przedstawicieli firm i instytucji Wybrzeża, odbędzie się 11 września. W wydarzeniu uczestniczyć będzie redaktor naczelny Biznesnafali.pl Jarosław Waśkiewicz. Podczas posiedzenia wręczone zostaną nominacje członkowskie i zostanie wybrany przewodniczący.

Konwent Gospodarczy przy Rektorze PG ma pełnić rolę platformy wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym PG a środowiskiem gospodarczym we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu, m.in. perspektywicznych potrzebach pracodawców i rynku pracy, współpracy uczelni z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami.

W poprzedniej kadencji władz PG (od 2016 r.) płaszczyzną współpracy i wymiany poglądów uczelni ze środowiskiem gospodarczym była działalność Konwentu Politechniki Gdańskiej, organu doradczego rektora, powołanego w oparciu o ustawę z 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Konwent podejmował m.in. inicjatywy w zakresie działań związanych z zagospodarowaniem Dolnej Wisły czy gdańskich terenów postoczniowych, tzw. Młodego Miasta, w których brali udział także przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych. Więcej na ten temat można przeczytać m.in. TUTAJ.

Działający do 2018 r. konwent (nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. ustanowiła organ o odmiennych kompetencjach – Radę Uczelni) aktywnie uczestniczył w budowaniu wzajemnych relacji uczelni z otoczeniem oraz rozwojem działalności PG na rzecz gospodarki i pomorskiej społeczności. Stąd wiele osób ze środowiska gospodarczego zwracało się do rektora PG z propozycją kontynuacji prac w innej formule prawnej. 15 stycznia 2020 r. Senat Politechniki Gdańskiej pozytywnie zaopiniował utworzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG.

PR