W podrzeszowskiej Jasionce odbył się Kongres 60 milionów, w którym wzięli udział przedstawiciele środowisk polonijnych z całego świata, a także instytucji państwowych i samorządowych. To pierwsza edycja tego przedsięwzięcia na Podkarpaciu, dwie poprzednie miały miejsce w Miami i Buffalo. Na zaproszenie organizatorów Kongresu miałem przyjemność wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Samorząd województwa podkarpackiego reprezentował marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk. W kongresie wzięli udział między innymi: Jerzy Kwieciński – minister Inwestycji i Rozwoju, Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Rita Cosby – amerykańska dziennikarka telewizyjna, Anna Maria Anders – senator, pełnomocnik rządu RP ds. dialogu międzynarodowego, a także posłowie na Sejm RP – Krystyna Wróblewska i Wojciech Buczak.

Marszałek Władysław Ortyl witając uczestników kongresu, wyraził zadowolenie, że ma on miejsce właśnie na Podkarpaciu:

Cieszymy się że organizatorzy zdecydowali, że to ważne dla Polonii wydarzenie odbędzie się właśnie tu – w województwie podkarpackim, w G2A Arena w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, miejscu niezwykle ważnym dla gospodarki Podkarpacia. To właśnie tutaj zbiegają się liczne gospodarcze, społeczne, ale i patriotyczne nici oraz drogi – powiedział marszałek, jednocześnie dodał: – Kongres jest okazją do rozmów gospodarczych, ale i do pokazania dobrych praktyk związanych z inwestowaniem w Polsce, będzie też czasem ważnych dyskusji i spotkań. Podkarpackie wspiera Polonię, w naszym regionie odbywa się wiele wydarzeń ważnych dla Polonii z całego świata, to właśnie tu obradował I Kongres Polonii Amerykańskiej. Wszystkie postawy patriotyczne, które są pielęgnowane za granicą finalizują się na Podkarpaciu, w tym roku miał tu miejsce dziesiąty Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, przed nami pięćdziesięciolecie Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – zaznaczył marszałek.

List szefa rządu podczas otwarcia kongresu odczytała senator Anna Maria Anders – pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego. Premier Morawiecki w liście przypomniał, że zaangażowanie polskiej migracji mające na celu przywrócenie Polski na mapy świata jest i zawsze będzie wzorem postaw obywatelskich. Zdaniem premiera, rozpoczęty w czwartek kongres przyczyni się do wypracowania nowych więzi polonijnych:

– A przez to, do rozwoju partnerskiego myślenia i działania na rzecz wzmocnienia polskiego państwa – napisał Morawiecki. Premier podkreślił, że konkurencyjna, nowoczesna i innowacyjna ojczyzna potrzebuje aktywnej i zaangażowanej Polonii: – Kongres wpisuje się w działania wzmacniające poczucie wspólnoty obywatelskiej naszych rodaków i do upowszechniania za granicą pozytywnego wizerunku Polski. Dziś potrzebujemy oddolnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i biznesowych stanowiących solidny fundament na rzecz wspólnych działań na rzecz Polski – zaznaczył w liście premier.

Odczytany został również list marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Według marszałka, to, iż miliony Polaków mieszkają na całym świecie może być unikalną szansą na realizację naszych narodowych celów, przede wszystkim w zakresie kształtowania opinii o Polsce i Polakach.

Więcej informacji na naszych stronach:

www.instagram.com/biznesnafali.pl/

www.facebook.com/biznesnafali/

W ocenie Karczewskiego obrady Kongresu powinny przynieść odpowiedź na pytanie o przeszkody w lepszej i bardziej efektywniej współpracy między Polonią a polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi:

Mam nadzieję, że to, co łączy Polaków, to przekonanie, że nasze dziedzictwo i historia uprawniają nas do zajęcia godnego miejsca rodzinie narodów – napisał marszałek Karczewski. Przypomniał też, że Senat na działania wspierające Polonię, w tym na naukę języka polskiego i wiele innych działań przeznaczył w tym roku 100 mln zł.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie są to duże środki, jednak jest to znacznie więcej niż w latach ubiegłych – podkreślił Karczewski.

Obecny na kongresie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński dziękował Polonii, że chce wspierać działania rządu:

– Chcielibyśmy, żeby nasze kontakty nie miały tylko charakteru osobistego, sentymentalnego, ale – na czym zależy nam szczególnie – żeby te kontakty nabrały charakteru biznesowego – powiedział minister, jednocześnie poinformował, że rząd przygotowuje nową politykę migracyjną, która nastawiona będzie na działania w obszarze społeczno-gospodarczym:

– Ta polityka będzie skierowana przede wszystkim do Polaków za granicą, do Polonii, do państwa. Chcielibyśmy zachęcić was – zrobiliście kariery, zarobiliście pieniądze, macie silne pozycje społeczne, gospodarcze – pomóżcie nam lepiej promować markę naszego kraju. Pomóżcie nam również w rozwoju gospodarczym. Macie dobre firmy, dobrze stoicie na gruncie międzynarodowym, w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech, postawcie drugą nogę w naszym kraju. Przyjedźcie tutaj, nie tylko do spotkań, ale rozwińcie tutaj drugą nitkę biznesową. Będziemy wspierali wasze inicjatywy – zadeklarował Kwieciński.

Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków.

Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.

Tekst i fot.: Daniel Kozik, Video: M. Mielniczuk, Biuro Prasowe UMWP

Marka Polski – głos środowiska biznesu, nauki, kultury.
Zapraszamy do debaty na 100-lecie Niepodległości Polski