Gdańsk, 1 października 2020 roku

Życzenia dla całej społeczności akademickiej
Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks.  Józefa Tischnera w Krakowie

Szanowna Pani Rektor!
Szanowni Nauczyciele Akademiccy i Wszyscy Pracownicy Uczelni!
Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Nadchodzący rok akademicki 2020/2021 pod wieloma względami będzie wyjątkowy. Pandemia koronawirusa zburzyła dotychczas panujący ład społeczny, bierzemy udział w niezwykle głębokiej i dynamicznej transformacji naszej rzeczywistości. Coś bezpowrotnie mija, rodzi się coś nowego o wielce nieokreślonym kształcie. Nadać temu nowy sens, przekraczać siebie niczym artysta swojego życia rzeźbiąc je według własnych wyobrażeń o szczęściu, to nowe wyzwania przed którymi stoi każdy z nas i cała społeczność akademicka.

Dlatego myślenie przez wartości będące fundamentem naszego życia w dążeniu do wielkości codziennej to filary, na które nacisk od blisko 20 lat kładzie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. To właśnie On, profesor Tischner, Kawaler Orderu Orła Białego, współzałożyciel wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie „meblował” przez lata polskie umysły i głosił, jak dorastać do nowej rzeczywistości, do wolności, która jest „sposobem istnienia dobra”.

Dlatego ta właśnie, nadzwyczajna sytuacja w której wszyscy się znaleźliśmy jest dobrą okazją i zachętą do wzmocnienia akademickiej wspólnoty, wyjścia naprzeciw wyzwań jutra, widzenia szerszej perspektywy, jeszcze większej aktywności. Wspólnego, nowego uporządkowania świata i dopasowania go do nas samych, z wrażliwością i uważnością na twarz drugiego człowieka.

Dla Państwa, studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów w Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera to wkroczenie na nową wspaniałą drogę, morze możliwości w zdobywaniu wiedzy i nowych doświadczeń, poszerzania horyzontów myśli, poznawania swoich mistrzów, mentorów, przewodników życia. Dla wszystkich, inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe święto całej społeczności uczelnianej. Do twórczego napięcia, rodzących się pasji, współtworzenia nowych inicjatyw. Do zabierania głosu w sprawach ważnych dla polskiej myśli, nauki, gospodarki. Do jeszcze większej popularyzacji dorobku uczelni i wszystkich którzy ją tworzą, tak w kraju jak i za granicą. A nade wszystko to ponowne przypomnienie i uświadomienie sobie, że w naszej drodze ku ciągłemu zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu w Polsce, Europie, świecie, łączy nas coraz więcej Łączy nas Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Vivat Academia! Vivant Professores

Z wyrazami szacunku
Jarosław Waśkiewicz, redaktor naczelny Biznesnafali.pl
członek Rady Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera