Informator turystyczny 2013 miasta Malbork, tym razem z Agnieszką Cegielską i Jarosławem Waśkiewiczem. Visit Malbork – zapraszamy do Malborka!

A tak wyglądało na planie zdjęciowym.