Książka Edwarda Fesera Pięć dowodów na istnienie Boga stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty.

Wyprowadzając istnienie Boga kolejno z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady racji dostatecznej, Feser pokazuje wzajemne powiązania, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu. Naturze Boga i Jego relacji do świata poświęcony jest oddzielny rozdział, w którym autor zarysowuje wiele zagadnień kluczowych dla filozofii religii od średniowiecza po współczesność – takich jak natura przymiotów boskich, relacja cudów do praw natury czy teoria analogii.  

Przy okazji analizy poszczególnych argumentów autor przedstawia podstawowe pojęcia, tezy i koncepcje związane z teizmem klasycznym i jego źródłami w filozofii antycznej, a także alternatywne wobec niego stanowiska, jak deizm i panteizm.  

Książka nie zakłada znajomości terminologii filozoficznej, więc czytelnikowi dopiero rozpoczynającemu kontakt z filozofią może posłużyć jako wprowadzenie do teologii naturalnej. Czytelnik, któremu tematyka ta nie jest obca, znajdzie tu natomiast oryginalny sposób przedstawienia omawianych idei – częściowo w polemice, a częściowo w nawiązaniu do współczesnej filozofii analitycznej. 

Większość tych dowodów nie spotyka się z większym zainteresowaniem w filozofii współczesnej. Jest to zdumiewające, zważywszy na fakt, że odegrały one znaczącą rolę historyczną, a co więcej, tak się składa, że są to najmocniejsze dostępne dowody na istnienie Boga (tak uważam). Moi długoletni czytelnicy nie będą zaskoczeni, kiedy powiem, że według mnie nie mówi to nic o samych dowodach, a jednocześnie wszystko o stanie współczesnej filozofii akademickiej, z filozofią religii włącznie. Zatem chociaż omawiane argumenty nie są nowe same w sobie, to jednak będą nowe dla większości czytelników, podobnie jak większość tego, co mam do powiedzenia na ich obronę – napisał Edward Feser w Pięć dowodów na istnienieBoga(tytuł oryginalny: Five Proofs  of the Existence of God: : Aristotle, Plotinus, Augustine, Aquinas, Leibniz).

Publikacja ukazała się w ramach serii Apologetyka, opracowywanej przez Wydawnictwo W drodze oraz Fundację Prodoteo.

Rekomendacje:

„Książka przełomowa. Feser zupełnie podważa intelektualne podstawy, na których współczesny ateizm miał nadzieję się oprzeć”. – prof. Matthew Levering

„Książka Edwarda Fesera – bez wątpienia jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich – stanowi znakomitą prezentację najważniejszych dowodów na istnienie Boga oraz zasadniczych zagadnień teologii naturalnej. Autor nie tylko zaznajamia czytelnika z argumentami należącymi do różnych tradycji myślenia, ale nadto w sposób oryginalny je porządkuje i doprecyzowuje. Wielkim walorem książki jest umiejętne połączenie przystępnego, popularyzatorskiego stylu z jasnością i ścisłością wywodu. Dzięki temu dzieło Fesera mogą z pożytkiem czytać zarówno nowicjusze, jak i zaawansowani”. – dr hab. Mateusz Przanowski OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego


Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, „Christianitas”, „Wszystko co Najważniejsze”, „Teologia Polityczna”, miesięcznik „W drodze”, wiara.pl, Opoka.org.pl, dominikanie.pl, Radio Emaus, Radio Nadzieja, Radio Doxa

O autorze:

Edward Feser 
(ur. 1968) – filozof i pisarz, profesor Pasadena City College w Kalifornii. Przez znaczną część dorosłego życia był ateistą, a nawrócił się na katolicyzm dzięki lekturze dzieł św. Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa. W swojej pracy zajmuje się metafizyką, teologią naturalną, filozofią umysłu oraz filozofią moralną i polityczną. Jest autorem m.in. następujących książek: The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism (2008), Aquinas: A Beginner’s Guide (2009) oraz All One in Christ: A Catholic Critique of Racism and Critical Race Theory (2022).

O serii:

Objawienie jest niezmienne, ponieważ odsłania wieczne prawdy dotyczące natury człowieka, wszechświata, a nade wszystko Boga. Zmienia się jednak kontekst intelektualny, społeczny i kulturowy, w którym rozbrzmiewa Słowo Boga. Dlatego dla zrozumienia i głoszenia prawdy chrześcijańskiej istnieje potrzeba wyrażania jej na nowo, nadając niezmiennej istocie – współczesną  formę. Niniejsza seria jest zbiorem książek kompetentnie prezentujących właściwe rozumienie i uzasadnienie wiary. Powstaje ona z myślą o każdym, kto chce poznać racjonalnie argumenty za prawdziwością objawienia. Serię Apologetyka opracowują: Wydawnictwo W drodze, które od 1973 roku wydaje publikacje, pomagając łączyć wiarę z codziennością. Fundacja Prodoteo, której misją jest propagowanie stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich, m.in. poprzez popularyzację wiedzy z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego.