Podziękowania za owocny rok współpracy od Prezesa Gdańskiego Klubu Biznesu. Rok 2006

Solidna praca oparta na solidnych fundamentach przynosi owoce. Podziękowania i gratulacje płyną od Prezesa Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu. Jest rok 2006