Mnogość działań, współpracy z biznesem pomorskim, generuje potrzebę zebrania wszystkiego w jedną spójną całość, komunikowania informacji i wspólnych działań, w jednym miejscu. Debaty, raporty, patronaty, itd. Powstaje dzisiejszy Biznesnafali – pomorski serwis informacyjny. Założycielem i redaktorem naczelnym jest Jarosław Waśkiewicz.

Obecnie portal medialny patronuje ogólnopolskim i międzynarodowym działaniom, jest partnerem najważniejszych inicjatyw dla biznesu i przedsiębiorców, jak również organizuje własne debaty, konferencje, raporty i gale.

www.biznesnafali.pl

Jest rok 2009.