31 maja 2005 roku o godz. 12.30 w gabinecie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zostaje podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Klubem Biznesu w sprawie wzajemnej współpracy oraz utworzenia Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu.

Na jego czele i pomysłodawcą Forum jest Jarosław Waśkiewicz.

List intencyjny podpisali: Piotr Soyka, prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu oraz prof. Andrzej Ceynowa, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu jest promowanie idei przedsiębiorczości poprzez prezentację biznesowych osiągnięć Członków Klubu oraz wybitnych osobistości Pomorza, organizowanie wspólnych inicjatyw biznesowych oraz podnoszenie umiejętności członków Forum poprzez stwarzanie im możliwości rozwoju kariery zawodowej

https://ug.edu.pl/48172/list_intencyjny_pomiedzy_uniwersytetem_gdanskim_oraz_gdanskim_klubem_biznesu

Jest rok 2005.