Ewelina Heine jako redaktor naczelny zaprasza mnie do publikowania felietonów w dziale „Męskim okiem”. Dziękuję za zaufanie.