Cieszy, że pod auspicjami klubu Marka jest kobietą konsekwentnie dzieją się ważne społecznie tematy. Bo łączy nas coraz więcej. www.markajestkobieta.pl

💚 Pod patronatem Marka jest kobietą, w ramach trwającej od kilku miesięcy kampanii społecznej www.pracodawcazsercem.pl wyróżniane są firmy, które nie wahają się przyjąć do pracy osób z orzeczeniem i w ten sposób zmieniają rynek pracy na bardziej otwarty i przyjazny wszystkim, którzy chcą być aktywni zawodowo.

💚Jaki powinien być Pracodawca z sercem? Po prostu powinien być dobrym człowiekiem – mówi Joanna Olszewska, pomysłodawczyni kampanii i właścicielka firmy BPO Network Sp. z o.o. rekrutującej pracowników z niepełnosprawnościami. Nie musi być ideałem, wystarczy, że będzie empatyczny i wspierający.

💚 Jestem pewna, że ktoś, kto potrafi postawić się na miejscu drugiej osoby, jest również w stanie wyjść naprzeciw różnym potrzebom swoich pracowników. Taki pracodawca dba też o przyjazny klimat pracy, buduje relacje w firmie w taki sposób, by każdy czuł się potrzebny i zaangażowany…

Dowiedz się więcej na www.markajestkobieta.pl