Wydarzenia 2020 roku – pandemia koronawirusa, widomo recesji, szum informacyjny, skłócona i podzielona scena polityczna – zachwiały naszym poczuciem bezpieczeństwa. Jak sobie poradzić w tych trudnych czasach? W czym odnaleźć sens i chęć do działania?

Nadzieja mimo wszystko to zbiór wyjątkowych myśli ks. prof. Tischnera, które wyrywają ze stagnacji i poczucia bezsilności. Dotykają obszarów, z którymi zderzamy się na co dzień, oraz doświadczeń, które wystawiają nas i naszą nadzieję na próbę. Są to między innymi zawiłości współczesnej polityki, kwestie religii, a także słowo i jego siła kreowania rzeczywistości.

https://www.znak.com.pl/ksiazka/nadzieja-mimo-wszystko-tischner-jozef-178294

Wyboru tekstów ks. Tischnera dokonał  Wojciech Bonowicz.

Nadzieja nie jest po prostu optymizmem. Jest raczej wiarą – że człowiek będzie umiał rozwiązywać spory, które sam tworzy, że wyjdzie z nich mądrzejszy, że w ostateczności nawet jego gniew okaże się twórczy.

To nadzieje – rzetelne nadzieje – budują trwałą wspólnotę, nie lęki ani miłe dla ucha zaklęcia. I o tym właśnie między innymi opowiada ta książka.

Świat dzisiejszy to nie jest świat konfliktu wiar, to jest świat konfliktów różnych form człowieczej nadziei.

(fragment książki)

TISCHNER – MISTRZEM NADZIEI

Józef Tischner wlewa nadzieję w ludzkie serca i umysły. Pokazuje, że w nawet w najtrudniejszym doświadczeniu ukryty jest pierwiastek dobra – trzeba umieć go dostrzec. Świat można zmieniać, a tę zmianę należy zacząć od siebie. Kluczem jest dobrze przemyślane działanie.

Nadzieja mimo wszystko to jedyne w swoim rodzaju uzupełnienie myśli opisanej w bestsellerze Tischner. Biografia autorstwa Wojciecha Bonowicza!