Co zrobić, by wyprowadzić z zapaści psychiatrię dziecięcą i młodzieżową? Jakie działania można podjąć już teraz, by młodzi ludzie w trudnych sytuacjach życiowych nie byli pozostawiani sami sobie? Czy można szybko uzdrowić system? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas debaty „Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową”, która odbędzie się w Senacie RP 11 marca br. o godz. 11.00. Do udziału w debacie moją skromną osobę zaprosili: Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni między innymi psychiatrzy, którzy na co dzień pracują na szpitalnych oddziałach i w przychodniach dla dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe zaangażowane w niesienie wsparcia pomocy młodym ludziom, a także przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Psychiatria dziecięca i młodzieżowa nie może już dłużej czekać – mówi Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki. Diagnoza jest jasna: to mocno zaniedbany i gigantyczny problem. Musimy niezwłocznie działać, dlatego chcemy spytać praktyków, czego im najbardziej potrzeba. Jakie rozwiązania możemy tu w Senacie przyjąć, jakie działania podjąć razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, by młodzi ludzie, których dotyka rzeczywistość, mogli otrzymać szybką i skuteczną pomoc – podkreśla Marszałek Grodzki.

– Otrzymaliśmy od naszych ekspertów materiały dotyczące psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej – mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.Ich treść jest po prostu porażająca. Mam ogromną nadzieję, że okrągły stół w tej sprawie pozwoli natychmiast, powtarzam – natychmiast, wprowadzić potrzebne zmiany, aby powstrzymać kompletny rozpad tej dzieciny medycyny. Fundacja WOŚP zrobiła już pierwszy krok – dodaje Jerzy Owsiak.