Znaczną część poniedziałkowej dyskusji zajęła debata nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego „Pomorskie 2030”. Przedstawił ją marszałek Mieczysław Struk. – W tej chwili jesteśmy w momencie globalnych turbulencji gospodarczych, po brexicie oraz budzących się nastrojów nacjonalistycznych – mówił Mieczysław Struk. – Jednocześnie nasze województwo przeżywa okres prosperity i jest w czołówce trzydziestu najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Ludzie chętnie przeprowadzają się na Pomorze ze względu na atrakcyjne warunki życia i pracy. Dzięki zaangażowanym obywatelom nasza gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. To wszystko wzięliśmy pod uwagę w projektowaniu strategii na kolejne lata – tłumaczył Struk.

Wśród celów strategicznych województwa pomorskiego są: trwałe bezpieczeństwo środowiskowe, energetyczne i zdrowotne. Według założeń przygotowywanego dokumentu w regionie potrzebna jest „odporna” gospodarka, czyli taka, która dobrze wykorzystuje pozycję międzynarodową Pomorskiego, zasoby rynku pracy i wspiera multimodalny transport, technologie offshorowe i logistykę morską. Gospodarka powinna być odporna na zmieniającą się sytuację demograficzną. W zapisach strategii znalazły się także: oferta spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz otwarta wspólnota regionalna, oparta na edukacji, wrażliwości i kapitale społecznym oraz mobilności i transporcie zbiorowym dobrej jakości.

Remonty zabytków w Pomorskiem

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków. Finasowanie otrzyma 19 projektów na łączną kwotę 1 mln 750 tys. zł. Będą to m.in. prace konserwatorskie w klasztorze ojców dominikanów w Gdańsku, w gotyckim kościele Joannitów z XIV w. w Kokoszkowach (gm. Starogard Gdański) i remont wieży XIV-wiecznego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie (gm. Nowy Dwór Gdański).

W Sopocie nie będzie smogu

Od 1996 roku Sopot realizuje program likwidacji niskiej emisji. Do końca 2019 roku wszystkie lokalne kotłownie węglowe zostały zlikwidowane. Sejmik Województwa Pomorskiego 24 lutego 2020 roku przyjął uchwałę zachęcającą mieszkańcom Sopotu do 2024 roku zmianę systemów ogrzewania, które wytwarzają dużo zanieczyszczeń.

Dlatego też Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął dziś uchwałę, która zachęca mieszkańców do zmiany. – Sopot jest gminą uzdrowiskową, więc w tym przypadku jakość powietrza jest szczególnie ważna – mówił przedstawiający projekt uchwały Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Popieram projekt dopłat dla mieszkańców, bo główną przyczyną przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza jest właśnie spalanie paliw stałych, szczególnie w przestarzałych kotłach i piecach – dodał Sarnowski.

Uchwała została przyjęta przez radnych województwa jednogłośnie. Za cztery lata w Sopocie nie będzie już żadnego pieca na węgiel lub drewno, a zostaną one zastąpione ogrzewaniem na gaz, lekki olej opałowy lub biomasę stałą o wilgotności poniżej 20 proc. —Dziękuję radnym województwa za pochylenie się nad sprawą smogu w Sopocie – mówił obecny na sesji Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Dopłaty dla mieszkańców z tytułu zmiany sposobu ogrzewania są wysokie. Przez pierwsze dwa lata miasto finansuje 100 proc. kosztów ogrzewania takiego gospodarstwa domowego, później 80 proc., a następnie 60 proc. – sprecyzował Karnowski.

Pełna relacja z XIX sesji Sejmiku Województwa dostępna jest pod linkiem: https://pomorskie.eu/-/strategia-wojewodztwa-uchwaly-antysmogowe-i-remonty-zabytkow-o-czym-jeszcze-debatowali-radni-na-sesji-sejmiku-

Dostępne jest także nagranie całej debaty w serwisie You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=DRjuhQHUDLo

Autorem zdjęć jest Marcin Szumny / pomorskie.eu.