Z pojęciem sukcesu kojarzymy często osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu. Może to być na przykład cel finansowy, awans zawodowy lub podwyżka wynagrodzenia. Sądzimy, że gdy nam się to uda, będziemy mieli poczucie sukcesu. Ludzie nie zmieniają jednak samooceny po takim osiągnięciu, w ich świadomości pojawiają się bowiem nowe cele w rozleglejszej skali.

Kiedy mamy już tę podwyżkę lub awans, ten sam niepokój, który kazał nam rozpaczliwie do nich dążyć, pozbawia te sukcesy wartości w chwili spelnienia.

Kolejne osiągnięcia nie dają nam nigdy trwałego zadowolenia. Poczucie sukcesu wiąże się z całokształtem wysiłków, przekonań i doświadczeń z całym naszym życiem.

Sukces życiowy to całość, a nie jedna wstążka na pudełku z nagrodą.

Konkretne wydarzenie może być istotne w krótkiej perspektywie czasu; badania pokazują, że trwałe koncepcje własnej osoby określające jej tożsamość i możliwości nie wiążą się z pojedynczymi, pozytywnymi bądź negatywnymi zdarzeniami. Koncepcje takie łączą w sobie najgłębsze przekonania i uczucia wynikające z doświadczeń długofalowych w domu i w pracy.

Inspiracja: „100 sekretów ludzi sukcesu” David Niven. Świat książki.

Napisz do mnie, jeśli chcesz porozmawiać o sukcesie w twoim życiu:

hello@jaroslawwaskiewicz.com

www.jaroslawwaskiewicz.com/ludzie-o-mnie/
www.jaroslawwaskiewicz.com/inspiruje-i-motywuje/