Dziękuję za Zaproszenie do udziału w Jury tego niezwykłego przedsięwzięcia na europejską skalę!

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Waśkiewicz
redaktor naczelny, przewodniczący Rady Ekspertów
www.Biznesnafali.pl