12 marca przypada 90. rocznica urodzin ks. Józefa Tischnera. Specjalnie na tę okazję Wydawnictwo Znak przygotowało wyjątkową książkę „TO CO NAJWAŻNIESZE”. To 21 najważniejszych i najbardziej aktualnych tekstów ks. Tischnera, które pomagają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Od nadziei przez prawdę po miłość.

Dla wielu słuchaczy i czytelników ks. Józef Tischner stał się właśnie takim przewodnikiem. Miał on w sobie niezwykły dar przyciągania ludzi. Przez swoje teksty nadal uczy nas patrzenia na świat, w którym sprzeczności nie znikają, ale mogą się harmonizować. Skłania do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne. Przekonuje, dlaczego należy dbać o wolność i jak z niej mądrze korzystać.

Wojciech Bonowicz dokonał wyboru najważniejszych i najbardziej aktualnych tekstów ks. Tischnera, które pomagają rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

JÓZEF TISCHNER (1931–2000) – ksiądz, filozof, publicysta. Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, współzałożyciel wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku. Kawaler Orderu Orła Białego. Jeden z naj-wybitniejszych filozofów XX wieku, którego darem była umiejętność mówienia o rzeczach trudnych w sposób prosty, a siłą – zrozumienie drugiego człowieka.

To, co najważniejsze…

• szukać porozumienia
• szukać płaszczyzny pojednania
• poglądy zderzać, a nie piętnować
• odejść od myślenia w kategorii my – wy, swój – obcy, przyjaciel – wróg
• brać ludzi takimi, jacy są
• nie potępiać z założenia – sprawdzać motywacje
• nawet gdy to trudne, nie rezygnować z dialogu
• patrzeć na siebie z perspektywy drugiego człowieka
• rozmawiać zamiast dyskredytować
• kochać, ale nie uznawać za swoje

Premiera: 10 marca 2021 r.

Wydawnictwo ZNAK