Otaczają mnie błogosławieństwa. Każdego dnia.

W świecie, w którym zamęt i złe słowa dominują w przekazach medialnych, błogosławieństwem są dla mnie codzienne spotkania z ludźmi z różnych środowisk społecznych, którzy przykładem własnego życia przekonują mnie, iż wciąż istnieje pośród nas dobro i jest go pod dostatkiem.

To ludzie, którzy mimo negatywnego wpływu świata jakimś sposobem potrafią dać z siebie coś dobrego. Kluczem do tego jest fakt, iż owa dobroć towarzyszy im na co dzień.

W tych dniach, kiedy tyle słyszymy o skandalach i nieetycznych zachowaniach w kręgach władzy, błogosławieństwem są dla mnie kontakty z liderami społecznymi i biznesu czy początkującymi menedżeiami, którym nie brakuje uczciwości i moralnego kręgosłupa.

W epoce bombardowania młodzieży, niekończącym się strumieniem negatywizmu i doniesień o konfliktach społecznych, błogosławieństwem jest dla mnie znajomość z oddanymi nauczycielami i uzdolnioną młodzieżą, którym nie brakuje siły charakteru.

I chęci działania na rzecz zmiany na lepsze a każdy czyni to na swój niepowtarzalny sposób.

W istocie w każdym zakątku Polski czy świata dotyka mnie to samo błogosławieństwo: możliwość spotkania z ludźmi podążającymi przeróżnymi ścieżkami życia, lecz zawsze prawdziwie dobrymi, gotowymi ofiarować coś światu. Są dla mnie inspiracją.

Bardzo możliwe, że i ty jesteś jednym z nich. Bo łączy nas coś znacznie większego i ważniejszego, niż na pozór nam się wydaje. Nie tylko od święta i w czasie kampanii, tej o najważniejszy urząd w państwie – urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.

Tak, naprawdę wierzę, że większość ludzi na świecie to ludzie dobrzy i szerzący dobro.

Wierzę też, że nie powinniśmy pozwalać, by hałaśliwy chór negatywnie nastawionej mniejszości zagłuszył mocną nutę dobra, która w nas rozbrzmiewa.

Podoba mi się w życiu nastawienie, że najważniejsze zadania wciąż jeszcze są przede mną, nie za mną, a moje prywatne motto brzmi: „Niech życie będzie jak crescendo”.

To dlatego nieustannie pragnę zachować otwartość umysłu i gotowość poznawczą na to, co nieznane, odmienne, inne. Aby rozwijać się w nowych kierunkach, szukać nowych sposobów na to, by zmieniać świat. Oczywiście, w niczym niewymuszonym, naturalnym, swoim tempie, rytmie serca i charakteru…

Życzyłbym sobie, byś znalazł w sobie więcej zapału, aby być człowiekiem przemiany.

Człowiek przemiany to ktoś, kto przełamuje ciąg zła – negatywnych tradycji, krzywdzących praktyk przekazywanych z pokolenia na pokolenie albo niesprawiedliwych zasad panujących w rodzinie, miejscu pracy czy społeczności lokalnej.

W mrocznych czasach człowiek przemiany jest światłem, nie sędzią; wzorem, nie krytykiem.

W dobie konfliktów jest katalizatorem zmiany, nie ofiarą; uzdrowicielem, nie nosicielem choroby. Dzisiejszy świat potrzebuje jak najwięcej takich osób. Takich działań.

Ja ze swojej strony, chciałbym zaprosić Ciebie z tego miejsca właśnie dziś, do takiej wspaniałej inicjatywy, projektu, przedsięwzięcia. W którym my wszyscy, obywatele możemy otwarcie, w duchu szacunku i tolerancji zabrać głos, niezależnie od tego, skąd pochodzimy. Bo rozpoczynamy budowę czegoś długofalowego, ponadczasowego, co mieć będzie wpływ na naszą przyszłość, na pokolenia. Dziś stawiamy pierwszy krok, więc niech będzi nas jak najwięej.

Bo stąd wyjdzie iskra…

„Łączy nas Prezydent – łączy nas Polska” zaproszenie do ogólnopolskiej kampanii społecznej

Szanowni Państwo, Polki i Polacy

W roku 2020, bez zuchwałości, ale też bez lęku, z okazji zbliżających się wyborów o najważniejszy urząd w państwie – urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, my obywatele, zjednoczeni w tej jednej sprawie, ponad podziałami, we współpracy z wszystkimi otwartymi umysłami, przedstawicielami różnych środowisk, w ufności i nadziei nie ustając w poszukiwaniu szans i odpowiedzi na to, co nas łączy, tworzy wspólnotę wartości, serdecznie Państwa zapraszamy do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Łączy nas Prezydent – łączy nas Polska”.

http://laczynasprezydent.pl/
https://www.facebook.com/laczynasprezydent/

To prawdopodobnie jedyna tego typu i tak szeroka, oddolna i apolityczna kampania w Polsce,  w której my wszyscy, obywatele możemy otwarcie, w duchu szacunku i tolerancji zabrać głos, aby świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje w czasie wyborów prezydenckich 2020 roku.

I każdych kolejnych o najważniejszy urząd w państwie. To właśnie przypomina i mówi nam ta kampania. Uświadamia, edukuje, sprawia, że czujemy się ważni. Że nasz głos ma moc i jest wysłuchany. Że jesteśmy tu, obywatele, najważniejsi.

Aby razem spojrzeć w przyszłość i odpowiedzieć na pytanie, jakiego chcemy Prezydenta Rzeczypospolitej? Jakiej wizji Polski chcemy, na jakich fundamentach chcemy ją dalej wznosić, w jakiej Polsce chcemy żyć? Dla nas i przyszłych pokoleń Polek i Polaków, naszych dzieci.

Nie tylko liderzy opinii z pierwszych stron gazet a my wszyscy, zwykli obywatele musimy wrócić do społecznej i politycznej aktywności – interesując się, głosując, kandydując, wspierając odpowiedzialnych liderów, których poglądy podzielają. Trzeba ich do tego przekonać, zachęcać, inspirować. Trzeba nas obudzić. Tak pojawi się iskra, światło dla naszej przyszłości, dobrego życia w ufności, godności, nadziei. Tak rozumiemy naszą obywatelską misję, bo czujemy się współodpowiedzialnymi za kształtowanie życia obywatelskiego i postaw społecznego zaangażowania. Za przyszły kształt Polski. Właśnie poprzez taką kampanię, w szerokim   dialogu społecznym, włączając wszystkie grupy, środowiska i regiony naszego kraju.

Bo nic nie jest dziś tak potężne, jak pytanie, którego czas nadszedł. Pytanie w sprawie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do odpowiedzi której zostaliśmy wszyscy zaproszeni. Aby odpowiedzieć na to jedno, najważniejsze pytanie tej kampanii: „Łączy nas Prezydent, który…?”

http://laczynasprezydent.pl/
https://www.facebook.com/laczynasprezydent/

W odpowiedzi na pytanie „Łączy nas Prezydent, który…?” w kilku słowach, jednym zdaniem warto zwrócić uwagę na przykład na to, jakimi wartościami powinien się kierować Prezydent Rzeczypospolitej? Czego oczekujemy od Prezydenta jako dobrego gospodarza? Odpowiedzialnego przywódcy? Męża stanu? Jakiego Prezydenta życzymy Polakom, życzymy sobie? Odpowiedź w formie pisemnej lub krótkiego wideo nagrania prosimy przesyłać na adres: redakcja@biznesnafali.pl  Wypowiedź nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, dobrych obyczajów.

Kampania „Łączy nas Prezydent – łączy nas Polska” to ogólnopolska kampania społeczna, edukacyjna, obywatelska, niezwiązana i niefinansowana przez żadną partię polityczną. Nie faworyzuje żadnego nazwiska, nie jest więc częścią niczyjej kampanii wyborczej. Mówi o wadze i powadze urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wymiarze długofalowym, uniwersalnym, ponadczasowym.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Waśkiewicz
organizator kampanii społecznej „Łączy nas Prezydent”

http://laczynasprezydent.pl/