Wyższa Szkoła Europejska znalazła się w gronie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Nagroda przyznawana jest uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym, które reprezentują wysokie standardy jakości kształcenia oraz wyposażają absolwentów w kompetencje liderskie i umiejętności pożądane na rynku pracy. Certyfikat potwierdza m. in. profesjonalizm i efektywność uczelni, użyteczność i wszechstronność przekazywanej wiedzy oraz aktywną i owocną współpracę z otoczeniem gospodarczym.

https://wse.krakow.pl/

Nagrodę odebrała Rektor WSE, dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE, członkini Rady Ekspertów Biznesu na fali.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Waśkiewicz
przewodniczący Rady Ekspertów, redaktor naczelny Biznesnafali.pl
http://biznesnafali.pl/rada-ekspertow/