Podczas spotkania wykładu w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, 15 października 2019 r.