[2005 – 2021] Od 16 lat na fali dialogu z Uniwersytetem Gdańskim. Rektorze Piotr Stepnowski – dziękuję za piękny list! Bo łączy nas coraz więcej, a to co najlepsze jest wciąż przed nami. www.biznesnafali.pl

16 lat temu (31 maja 2005 r.) o godz. 12.30 w gabinecie ówczesnego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Andrzeja Ceynowy (na zdjęciu i pierwszym planie, z Jarosławem Waśkiewiczem w tle, gabinet Rektora, tamtego dnia) podpisywaliśmy uroczyste porozumienie o współpracy. Oryginalny List Intencyjny jest zachowany i pozostaje z nami do dnia dzisiejszego.

16 lat później czyli w roku 2021, obecny Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski (dolne zdjęcie) kontynuuje ten dialog w liście z nami, za co z tego miejsca dziś serdecznie dziękujemy.

Bo łączy nas coraz więcej, a to co najlepsze jest wciąż przed nami…

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Waśkiewicz
Przewodniczący Rady Ekspertów
Redaktor naczelny Biznesnafali.pl
www.biznesnafali.pl